NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
živé záhlaví
Stránkové záhlaví, které se mění v průběhu publikace v závislosti na jejím obsahu. Obsahuje např. název kapitoly, stati ve sborníku nebo v časopise apod.
[KOČBLA-2000:172]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:115]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000286.htm ]