NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytická bibliografie
Bibliografie, jejíž záznamy zachycují jednotlivé obsahově kompaktní a formálně oddělené části dokumentu, např. sborníkové stati, kapitoly z knihy a zejm. články z periodik.
[KÁBRT-1990:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000287.htm ]