NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
anotovaná bibliografie
Bibliografie, jejíž záznamy (všechny nebo některé) jsou doplněny anotacemi, které obsahují bližší údaje o autorovi dokumentu, o jeho tematice a uživatelském určení. Anotace se opírají o analýzu textu, event. využívají další relevantní prameny a zvyšují informační potenciál bibliografie.
[ZÁKLADY BIBLIOGRAFIE-1966:70-73]
[NESTLER-1989:49-50]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000288.htm ]