NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická gramotnost
Schopnost pracovat s bibliografickými prameny opírajícími se o znalost jejich druhů, konkrétních pomůcek, systémů a služeb. Bibliografická gramotnost je součástí informační gramotnosti, která v sobě zahrnuje i tzv. počítačové dovednosti.
[KÁBRT-1990:39]
[BARTSCH-1989:135]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000290.htm ]