NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická heuristika
bibliografická pramenověda (zř.)
1. Nauka o bibliografických pramenech, jejich druzích a způsobech využívání. - 2. Metodika zjišťování a ověřování bibliografických informací, korekce chybných a doplňování chybějících bibliografických údajů s využitím vhodné strategie, resp. logických operací a algoritmů.
[STRAKA-1990:59]
[KÁBRT-1990:21]
[BERKOV-1966:3-208]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000291.htm ]