NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická jednotka
knihopisná jednotka (zast.), bibliografická položka, popisná jednotka
Dokument, jeho část nebo soubor dokumentů na jakémkoli médiu, který je objektem jednoho bibliografického záznamu.
[ČSN ISO 10324-1999:6]
[ČSN ISO 10324-1999:3.4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000292.htm ]