NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická kompatibilita
bibliografická propojitelnost
Jev, kdy dva nebo více bibliografických seznamů, resp. soupisů, jsou zpracovány podle více či méně shodných pravidel a zásad, jsou více či méně kompatibilní, tj. lze je využívat společně nebo dokonce spojit do jednoho celku. Kompatibilita je usnadňována unifikací, popř. normalizací bibliografických metod a technik.
[VICKERY-1973:272-273]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000293.htm ]