NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická komunikace
Přenos, resp. oběh a výměna informací o dokumentech ve společnosti, využívající bibliografické soupisy, seznamy a přehledy nebo bibliografické záznamy. Je součástí procesů sociální komunikace.
[STRAKA-1990:76-77]
[KÁBRT-1990:81-82]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000294.htm ]