NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická normalizace
bibliografický standard, bibliografická norma, bibliografická standardizace
Tendence k unifikaci bibliografického záznamu, její organizační formy a výsledku. Prosazuje se ve vývoji bibliografie paralelně s obdobnou tendencí v knihovnické katalogizaci. Týká se formy zápisu jednotlivých údajů, jejich uspořádání, zkratek aj. Od 20. stol. vznikají normy pro bibliografický popis na národní i mezinárodní úrovni včetně norem pro zápis záznamu na strojové nosiče a pro elektronické dokumenty. Zpravidla se normalizují i askribované údaje (např. selekční jazyky) a bibliografická terminologie.
[PECH-1986:3-60]
[VICKERY-1973:60-69]
[KÁBRT-1990:43-46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000295.htm ]