NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická kontrola
bibliografická registrace, (systém) evidence informačních zdrojů
Proces tvorby, výměny, uchování a využití dat o informačních zdrojích.
[BARTSCH-1989:161-174]
[KÁBRT-1990:108]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000296.htm ]