NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická rubrika
Oddíl časopisu nebo novin, informující o nově vyšlé literatuře. Někdy podává kritické hodnocení vybraných titulů formou recenze.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:88]
[KÁBRT-1990:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000297.htm ]