NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografie cenzurovaných děl
cenzurní bibliografie (nevh.), bibliografický index, index zakázaných knih
Seznam zakázaných děl, autorů, popř. produkce konkrétních vydavatelů, motivovaný nábožensky, politicky nebo eticky, např. Index Librorum Prohibitorum.
[TOTOK-WEITZEL-WEIMANN-1966:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000298.htm ]