NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický jazyk
1. Souhrn specifikujících jazykových prostředků, symbolů a zkratek užívaných v bibliografii. - 2. V užším významu formalizovaný způsob zápisu a strukturování údajů v bibliografickém záznamu.
[MALCLÈS-1985:22-23]
[KÁBRT-1990:40-41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000299.htm ]