NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický katalog
Primární bibliografický soupis, registrující přírůstky fondu velké, zpravidla ústřední národní (státní) knihovny (dříve např. označení české, popř. československé souběžné národní bibliografie a katalogu konzervačního fondu Národní knihovny ČR).
[TOTOK-WEITZEL-WEIMANN-1966:29-31,55]
[KÁBRT-1990:41-42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000301.htm ]