NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický pramen
bibliografický zdroj
Informační zdroj obsahující bibliografické záznamy anebo informace.
[KÁBRT-1990:104-105]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000302.htm ]