NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický průzkum
Činnost zaměřená na zjišťování a shromažďování bibliografických záznamů a údajů podle předem daných kritérií.
[KÁBRT-1990:127]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000303.htm ]