NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komentovaná bibliografie
bibliografický přehled (zast.)
Stručné shrnutí publikační aktivity k určitému tématu, podané odborníkem formou souvislého výkladu obsahujícího bibliografickými záznamy, komentář a hodnocení jednotlivých prací.
[KÁBRT-1990:47]
[BARTSCH-1989:124-125]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000304.htm ]