NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický řádek
Bibliografické údaje, popř. celý bibliografický záznam, uváděný někdy v odborných časopisech a sbornících u každé stati nebo na každé straně textu. Slouží mj. jako informace při event. pořizování separátních kopií.
[KÁBRT-1990:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000305.htm ]