NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický seznam
Seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Na rozdíl od bibliografického soupisu neusiluje o úplnost a podává výběr dostupných pramenů.
[KÁBRT-1990:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000306.htm ]