NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický soupis
Soupis dokumentů, zpracovaný podle určitých zásad a pravidel a usilující v rámci stanovených kritérií o maximální úplnost.
[KÁBRT-1990:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000307.htm ]