NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický údaj
dokumentografický údaj
Nejmenší logická jednotka použitá na bibliografický popis, která plní identifikační a selekční funkci. Podle zdroje se rozlišují bibliografické údaje derivované (převzaté z dokumentu) a údaje askribované (doplněné zpracovatelem záznamu).
[VICKERY-1973:59-77]
[BARTSCH-1989:20-25]
[ISO-5127]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000308.htm ]