NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografie
knihopis (zř.), bibliografický rejstřík (nevh., zast.), obecná bibliografie (zast., nevh.)
1. Seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek. - 2. Nauka o seznamech dokumentů, o jejich účelu, způsobech využívání, druzích, historickém vývoji a o metodice a technice jejich zpracování.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000309.htm ]