NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografie periodik
bibliografie časopisů
Bibliografie, která zaznamenává různé druhy periodických publikací (noviny, časopisy, ročenky, příležitostná periodika).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:20,73]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000311.htm ]