NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doporučující bibliografie
Bibliografie, která doporučuje určité kategorii uživatelů vybrané dokumenty. Svým uspořádáním, obsahem anotací a celkovou úpravou respektuje didaktické zásady řízené četby a studia. Její zjednodušenou verzí jsou skryté bibliografie typu "seznam literatury k dalšímu studiu".
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:19]
[KÁBRT-1990:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000316.htm ]