NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kritická bibliografie
Bibliografie, jejíž záznamy jsou doplněny hodnotící charakteristikou (recenzí) dokumentu a která je na pomezí mezi bibliografií a literární, resp. vědeckou kritikou.
[KÁBRT-1990:83]
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:229]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000319.htm ]