NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kumulativní bibliografie
Souběžná periodická bibliografie spojující (kumulující) minulé části s částí naposled vydanou; rozlišuje se kumulace kontinuální a kumulace skoková (nepravidelná).
[KÁBRT-1990:83]
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:231]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000320.htm ]