NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
národní bibliografická agentura
Státní, resp. státem podporovaná instituce, která je pověřena zpracováním národní bibliografie a souvisejícími činnostmi, které spočívají zejména v shromažďování a bibliografické registrace povinných výtisků, zveřejňování souběžné a retrospektivní národní bibliografie, zpracování statistik národní tiskové produkce, koordinaci bibliografické činnosti a mezinárodní spolupráci v oblasti bibliografie.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000322.htm ]