NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
národní bibliografie
státní bibliografie (nevh.), národní souběžná bibliografie, národní registrující bibliografie, národní retrospektivní bibliografie
Univerzální primární bibliografie registrující veškerou národní tiskovou produkci dané země (státu), vymezená jazykově, územně, provenienčně anebo tematicky (obsahově). Z hlediska časového určení se rozlišuje národní souběžná (resp. registrující) bibliografie, zachycující aktuální národní tiskovou produkci, a národní retrospektivní bibliografie, zachycující národní tiskovou produkci vydanou před vznikem národního systému souběžné bibliografie.
[KÁBRT-1990:77,96-98]
[KOPPITZ-1977:34-39]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000323.htm ]