NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
periodická bibliografie
neperiodická bibliografie (ant.)
Bibliografie publikovaná v pravidelných návazných časových intervalech, s jednotným obsahovým vymezením, metodikou zpracování a vnější úpravou. Zahrnuje zpravidla nově publikované dokumenty.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:20]
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:231]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000324.htm ]