NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
personální bibliografie
osobní bibliografie (nevh.)
Bibliografie publikovaných prací určité osoby anebo prací pojednávajících o ní a jejím díle.
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:226-227]
[KÁBRT-1990:102]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000325.htm ]