NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
perspektivní bibliografie
Seznam (kvazibibliografie) dokumentů, který obsahuje předběžné údaje o publikacích, které jsou v tisku nebo se připravují k vydání.
[KÁBRT-1990:102]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000326.htm ]