NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
primární bibliografie
prvotní bibliografie (zř.), aktivní bibliografie (nevh.)
Bibliografie obsahující údaje získané přímo ze zpracovávaného dokumentu, tj. metodou de visu; její záznamy mají proto vysokou míru spolehlivosti.
[KÁBRT-1990:105,109]
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:228]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000327.htm ]