NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
referátová bibliografie
Bibliografie (zpravidla periodická), jejíž záznamy jsou doplněny referátem (abstraktem) podávajícím stručný výtah z textu dokumentu. Její typickou formou je referátový časopis pro vymezenou oblast vědy a techniky.
[KOPPITZ-1977:112-116]
[KÁBRT-1990:47-48,107]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000328.htm ]