NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registrující bibliografie
úplná bibliografie (zř.)
Bibliografie, která usiluje o maximální úplnost zachycení dokumentů v rámci stanovených kritérií, např. druhových, časových, územních, jazykových, obsahových apod. Její základní formou je národní registrující bibliografie.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:21]
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:229]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000330.htm ]