NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sekundární bibliografie
druhotná bibliografie (zř.), pasivní bibliografie (nevh.)
Bibliografie obsahující údaje převzaté z jiných zdrojů než zpracovávaného dokumentu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:21]
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:228]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000332.htm ]