NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skrytá bibliografie
kryptobibliografie (zř.)
Bibliografie obsažená v dokumentu a uvádějící seznam použité (resp. citované) literatury nebo informující o další literatuře k danému předmětu či tématu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:21]
[STRAKA-1990:23-29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000333.htm ]