NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
souběžná bibliografie
běžná bibliografie (nevh.), současná bibliografie (nevh.), průběžná bibliografie
Bibliografie zachycující současnou produkci dokumentů.
[KÁBRT-1990:41, 62]
[MALCLÈS-1954:114-120]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000334.htm ]