NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
světová bibliografie
globální bibliografie (zř.)
Zatím neuskutečněná univerzální bibliografie zachycující dokumenty bez výslovného omezení teritoriálního a jazykového.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:21]
[TOTOK-WEITZEL-WEIMANN-1966:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000335.htm ]