NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
územní bibliografie
teritoriální bibliografie (zř.)
Bibliografie dokumentů vydaných na určitém území, pokud územní kritérium pro jejich zařazení je - současně s kritériem úplnosti - jediné nebo hlavní. Jejími hlavními reprezentanty jsou bibliografie národní a regionální.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000338.htm ]