NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
všeobecná bibliografie
univerzální bibliografie
Bibliografie, která zachycuje dokumenty ze všech oblastí nebo z většího počtu vědních, technických nebo uměleckých oborů. Někdy se termín používá také ve významu mezinárodní bibliografie.
[ZÁKLADY BIBLIOGRAFIE-1966:38]
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:227]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000339.htm ]