NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vlastní bibliografie
autobibliografie (zř.)
Bibliografie vlastní literární, resp. publikační činnosti jednotlivé osoby, skupiny osob nebo korporace.
[BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965:226]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000340.htm ]