NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výběrová bibliografie
Bibliografie, která zachycuje dokumenty vybrané sestavovatelem podle určitého obsahového kritéria (odborné nebo umělecké hodnoty, aktuálnosti apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:21]
[NESTLER-1989:39-49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000341.htm ]