NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výměna bibliografických dat
Vzájemné zpřístupňování bibliografických údajů, popř. záznamů ve standardizované, obvykle elektronické podobě, které slouží k zefektivnění bibliografické a katalogizační činnosti zúčastněných institucí.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:351-354]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000342.htm ]