NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informetrie
infometrie
Vědní obor, který používá matematicko-statistických metod k popisu a analýze informačních jevů za účelem hledání jejich zákonitostí. Jako součást informační vědy se zabývá především kvantifikací informace, kvantitativní analýzou informačních toků a dokumentů apod.; její výsledky slouží např. pro analýzu kvantitativního růstu literatury, účinnosti informačních systémů, role informací ve vědecké komunikaci apod.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:157]
[STRAKA-1990:99-100]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000343.htm ]