NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliometrická analýza
Kvantitativní analýza dokumentů a dokumentových informačních toků používající zejména metody klasifikační, dokumentační a citační analýzy a definující různé bibliometrické ukazatele. Výsledky bibliometrických analýz mohou sloužit pro poznání informačních procesů i v knihovnické praxi (profilování knihovních fondů).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000345.htm ]