NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliometrický ukazatel
bibliometrický indikátor
Ukazatel měřící vědecké výstupy pomocí bibliometrických metod, např. pomocí citační nebo publikační analýzy. Konkrétně se jedná o impakt faktor, h-index, poločas citování atd.
[GARFIELD-1984:3B-5B,8B-10B]
[KING-1987]
[KEY FIGURES-2007:90]
[OKUBO-1997:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000346.htm ]