NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační analýza
Matematicko-statistická bibliometrická metoda užívaná ke zkoumání vědecké komunikace. Jejím hlavním cílem je zjišťování citačního ohlasu a hodnocení kvality výzkumu, zejména v kombinaci s recenzním řízením. Zkoumá počty citací dokumentu, vztahy mezi dokumenty, vzájemnou obsahovou souvislost, motivaci citování, mapování vědy apod. K měření využívá data z citační databáze nebo citačního rejstříku (vybraný zdroj dat má vliv na výpovědní hodnotu analýzy) a používá zavedené bibliometrické ukazatele.
[GARFIELD-1984:3B-5B,8B-10B]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:53-54]
[STRAKA-1990:24]
[MOED-2005]
[BAWDEN-ROBINSON-2012:169-176]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000347.htm ]