NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citát
citace, přímá citace
Doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. Je typograficky odlišen od ostatního textu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:24]
[LORENC-2015]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000348.htm ]