NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická citace
1. Formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředně použil při přípravě své práce. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedeny formou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací (první údaj bibliografické citace a datum vydání, např. Novák 1998). - 2. V citační analýze se jedná o dokumenty, které jsou v daném dokumentu citovány. Z tohoto hlediska je bibliografická citace v komplementárním vztahu s bibliografickou referencí.
[GARFIELD-1984:8B,9B]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:26-27,32-34]
[ČSN ISO 690-1996]
[ČSN ISO 690-2-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000349.htm ]