NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická reference
bibliografický odkaz
V citační analýze se jedná o dokumenty, které citují daný dokument. Z tohoto hlediska je bibliografická reference v komplementárním vztahu s bibliografickou citací.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:32-33,281]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000350.htm ]